LP/2024/232 Návrh na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2024/002789
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Ďalší predkladatelia: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/232
Dátum začiatku MPK: 17.05.2024
Dátum konca MPK: 06.06.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 06.06.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)