LP/2024/230 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.
Legislatívna oblasť: Cirkev
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-4638/2024-110/8288
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šimkovičová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/230
Dátum začiatku MPK: 17.05.2024
Dátum konca MPK: 06.06.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.05.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: 06.06.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)