LP/2024/228 Návrh záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/009292/2024-442
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/228
Dátum ukončenia procesu: 22.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2024
Ukončenie štádia: 15.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)