LP/2024/227 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Banská Štiavnica, Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Levice, Malacky a Vranov nad Topľou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2024/002686
Podnet: § 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 21.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/227
Dátum začiatku MPK: 14.05.2024
Dátum konca MPK: 20.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.05.2024
Ukončenie štádia: 14.05.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)