LP/2024/225 Návrh na zrušenie úlohy B.4 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 605 z 11. decembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 121103/2024-1080-158528
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/225
Dátum začiatku MPK: 10.05.2024
Dátum konca MPK: 23.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia: 10.05.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)