LP/2024/224 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S18639-2024-OL
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/224
Dátum začiatku MPK: 13.05.2024
Dátum konca MPK: 21.05.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia: 13.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)