LP/2024/219 Koncepčný materiál zaoberajúci sa zlepšením podmienok odmeňovania, ich udržateľnosti a systemizácie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov Slovenskej informačnej služby a príslušníkov Národného bezpečnostného úradu ako zložiek, ktorých činnosť úzko súvisí s bezpečnosťou štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Správa o nedostatku personálu v Zbore väzenskej a justičnej stráže a potrebách jeho zvýšeného ohodnotenia v kontexte bezpečnostnej situácie a predchádzania krízovým situáciám v Slovenskej republike
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S-MSSR-003504/2024
Podnet: bod C.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 327 z 12. júna 2023
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Ďalší predkladatelia: Šutaj Eštok, Matúš
Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/219
Dátum začiatku MPK: 09.05.2024
Dátum konca MPK: 22.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)