LP/2024/214 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18890/2024/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky sa v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu predchádzania značným hospodárskym škodám na trhu s plynom.
Posledná zmena: 17.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/214
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 15.05.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 15.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 31.05.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia: