LP/2024/212 Návrh na riešenie poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej poštovej siete

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 16433/2024/SEKPS/40873-M
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/212
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 20.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)