LP/2024/210 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18836/2024/BA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky sa v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu predchádzania značným hospodárskym škodám na trhu s elektrinou.
Posledná zmena: 11.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/210
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 15.05.2024
Novelizované predpisy: 207/2023 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 15.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 31.05.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia: 11.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia: 11.06.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.06.2024
Ukončenie štádia: 11.06.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.06.2024
Ukončenie štádia: 11.06.2024
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2024
Ukončenie štádia: