LP/2024/206 Vesmírna stratégia SR 2030+ - Vesmír ako motor rastu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2024/10809:1-E1201
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/206
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 20.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)