LP/2024/205 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: UNMS/02893/2024-211/006804/2024
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/205
Dátum začiatku MPK: 23.05.2024
Dátum konca MPK: 05.06.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia: 05.06.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2024
Ukončenie štádia: 14.06.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)