LP/2024/202 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 266/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 16261/2024/SCDPK/40131-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/202
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 27.05.2024
Novelizované predpisy: 19/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 27.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.05.2024
Ukončenie štádia: 13.06.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)