LP/2024/191 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Byty
Nebytové priestory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/007623/2024-82
Podnet: Úloha B.2. uznesenia vlády SR č. 447 z 13. septembra 2023
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/191
Dátum začiatku MPK: 26.04.2024
Dátum konca MPK: 20.05.2024
Novelizované predpisy: 182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.04.2024
Ukončenie štádia: 26.04.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)