LP/2024/190 Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o dvojstranných zmluvách medzi bývalým Československom a Kubánskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 015976/2024-MEPO-24
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/190
Dátum začiatku MPK: 25.04.2024
Dátum konca MPK: 17.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia: 25.04.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia: 17.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)