LP/2024/189 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: S-MSSR-005463/2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne, ktorá neumožňuje dodržať lehotu 15 pracovných dní na pripomienkové konanie
Posledná zmena: 18.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/189
Dátum začiatku MPK: 25.04.2024
Dátum konca MPK: 06.05.2024
Dátum ukončenia procesu: 18.06.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia: 25.04.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 12.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia: 12.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia: 14.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.06.2024
Ukončenie štádia: 18.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.06.2024
Ukončenie štádia: 18.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.06.2024
Ukončenie štádia: 18.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.06.2024
Ukončenie štádia: 18.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)