LP/2024/183 Návrh záverečného účtu za rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 00728/2024/83-0001
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gregorčok, Pavol, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/183

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.04.2024
Ukončenie štádia: 25.04.2024
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)