LP/2024/179 Zákon o vzdelávaní dospelých a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2024/9740-A1810
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 (úloha č. 5 na mesiac jún)
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/179
Dátum začiatku MPK: 18.04.2024
Dátum konca MPK: 10.05.2024
Novelizované predpisy: 124/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

61/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

185/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

422/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

269/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

157/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

219/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

55/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 10.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)