LP/2024/178 Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 039409/2024
Podnet: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2481 zo 14. decembra 2022
ktorým sa zriaďuje politický program digitálne desaťročie do roku 2030
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/178
Dátum začiatku MPK: 20.05.2024
Dátum konca MPK: 31.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 31.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.06.2024
Ukončenie štádia: 10.06.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia: 19.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)