LP/2024/177 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o policajnej spolupráci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2024/002460
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Ďalší predkladatelia: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podpis dohody je naplánovaný na 08. mája 2024, počas bilaterálneho stretnutia ministrov vnútra Slovenskej republiky a Talianskej republiky. Cieľom dohody je upraviť spoluprácu príslušných orgánov oboch zmluvných strán pri predchádzaní a v boji proti kriminalite. Ide o tzv. dohodu o policajnej spolupráci, ktorá v jednotlivých článkoch upravuje spoluprácu a pomoc zmluvných strán vo vymedzených oblastiach boja proti trestnej činnosti. Mimoriadny význam podpisu dohody v rámci plánovanej návštevy predstavuje potrebu uskutočniť pripomienkové konanie v skrátenej lehote.
Posledná zmena: 25.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/177
Dátum začiatku MPK: 18.04.2024
Dátum konca MPK: 24.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 24.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)