LP/2024/175 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovaných spoločností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Obchodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S-MSSR-008136/2023
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/175
Dátum začiatku MPK: 23.04.2024
Dátum konca MPK: 15.05.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 23.04.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.04.2024
Ukončenie štádia: 15.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)