LP/2024/173 Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2023 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 42-1/2024/IP-1/OPSOP
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 710 z 12. decembra 2023 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gedra, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/173

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia: 16.04.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)