LP/2024/172 Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 – 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Z028072-2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/172
Dátum začiatku MPK: 17.04.2024
Dátum konca MPK: 30.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia: 16.04.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 30.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.05.2024
Ukončenie štádia: 31.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)