LP/2024/171 Návrh na určenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľa a určenie Národného centra zdravotníckych informácií ako prijímateľa Investície 3: Digitalizácia v zdravotníctve - Národný archív obrazových vyšetrení v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S18059-2024-OII
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/171
Dátum začiatku MPK: 16.04.2024
Dátum konca MPK: 07.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 16.04.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia: 07.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)