LP/2024/170 Legislatívny zámer o podpore prioritných okresov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Legislatívna oblasť: Správne právo
Územná samospráva
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 020836/2024/OLG
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/170
Dátum začiatku MPK: 18.04.2024
Dátum konca MPK: 10.05.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 10.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.05.2024
Ukončenie štádia: 14.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)