LP/2024/169 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S-MSSR-002201/2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/169
Dátum začiatku MPK: 15.04.2024
Dátum konca MPK: 06.05.2024
Novelizované predpisy: 40/1964 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 15.04.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)