LP/2024/166 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: S17143-2024-OL
Podnet: § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení
financovaní zdravotného poistenia
o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných
odvetvových
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/166
Dátum začiatku MPK: 15.04.2024
Dátum konca MPK: 06.05.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 15.04.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)