LP/2024/162 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: S16134-2024-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/162
Dátum začiatku MPK: 15.04.2024
Dátum konca MPK: 06.05.2024
Dátum ukončenia procesu: 21.05.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 15.04.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)