LP/2024/161 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4099/2024/OAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016 a v znení bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 467 z 15. júla 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gedra, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/161
Dátum začiatku MPK: 22.04.2024
Dátum konca MPK: 06.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.05.2024
Ukončenie štádia: 04.06.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)