LP/2024/157 Pravidlá tvorby stanovísk Slovenskej republiky k návrhom aktov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 023899/2024-SEZA-5
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/157
Dátum začiatku MPK: 10.04.2024
Dátum konca MPK: 23.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 23.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)