LP/2024/151 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 301/2023 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 020316/2024/oLG-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa podľa Čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a na skrátené pripomienkové konanie z dôvodu naliehavosti v termíne, tak aby stihol prebehnúť celý legislatívny proces a posunutie účinnosti.
Posledná zmena: 05.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/151
Dátum začiatku MPK: 18.04.2024
Dátum konca MPK: 26.04.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 26.04.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.06.2024
Ukončenie štádia: 05.06.2024
Začiatok štádia: 05.06.2024
Ukončenie štádia: 05.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)