LP/2024/150 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5598/2024-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Ďalší predkladatelia: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu urýchleného vyplatenia výdavkov dotknutým subjektom
Posledná zmena: 24.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/150
Dátum začiatku MPK: 10.04.2024
Dátum konca MPK: 16.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia: 09.04.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 16.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)