LP/2024/15 Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 054267/2023-ORPO-1
Podnet: Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/15
Dátum začiatku MPK: 11.01.2024
Dátum konca MPK: 24.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 11.01.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.01.2024
Ukončenie štádia: 28.02.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)