LP/2024/146 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 06046/2024/SCDPK/25611-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/146
Dátum začiatku MPK: 08.04.2024
Dátum konca MPK: 26.04.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 08.04.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.04.2024
Ukončenie štádia: 26.04.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2024
Ukončenie štádia: 12.06.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.06.2024
Ukončenie štádia: 03.07.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)