LP/2024/143 Akčný plán na roky 2024-2026 k Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19948/2024-M_OdVPA
Podnet: Úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 158 z 12. apríla 2023
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/143
Dátum začiatku MPK: 05.04.2024
Dátum konca MPK: 18.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2024
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia: 21.05.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)