LP/2024/139 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť META SYSTEM Slovakia s. r. o., IČO 55 419 585, na podporu realizácie investičného zámeru v Trnave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23425/2024-4270-133273
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/139
Dátum začiatku MPK: 04.04.2024
Dátum konca MPK: 17.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.04.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2024
Ukončenie štádia: 17.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)