Pridať pozmeňujúci a doplňujúci návrh k LP/2024/13