LP/2024/127 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5256/2024-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh nariadenia vlády sa v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladá na skrátené pripomienkové konanie v minimálnom možnom trvaní z dôvodu naliehavosti v termíne. Nedodržaním navrhovaného termínu nadobudnutia účinnosti návrhu nariadenia vlády by nebolo možné zabezpečiť administráciu žiadostí a následné vyplácanie podpôr v súlade s modifikáciou Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 na rok 2024, čím by štátu mohli vzniknúť značné hospodárske škody.
Posledná zmena: 08.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/127
Dátum začiatku MPK: 22.03.2024
Dátum konca MPK: 03.04.2024
Novelizované predpisy: 120/2023 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 22.03.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2024
Ukončenie štádia: 03.04.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)