LP/2024/120 Informácia o stave prípravy osobitnej zmluvy upravujúcej majetkovoprávne vzťahy súvisiace s oddelením plôch časti štátnych území Slovenskej republiky a Českej republiky, ku ktorému došlo zmenami v priebehu štátnych hraníc k 25. júlu 1997

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/5321/2024-824
Podnet: Úloha D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2023 zo 4. októbra 2023
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/120

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia: 18.03.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)