LP/2024/12 Návrh na odvolanie vedúcej delegácie Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho delegácie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: UNMS/01394/2024-211/000460/2024
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/12
Dátum ukončenia procesu: 12.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.01.2024
Ukončenie štádia: 11.01.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.01.2024
Ukončenie štádia: 12.01.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)