LP/2024/107 Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11380/4383/2024/ PO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/107
Dátum začiatku MPK: 07.03.2024
Dátum konca MPK: 20.03.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2024
Ukončenie štádia: 07.03.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2024
Ukončenie štádia: 20.03.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 26.03.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)