LP/2023/93 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra LIBU a Petra VONSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1376)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17727/2023-2062-15471
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/93
Dátum začiatku MPK: 23.02.2023
Dátum konca MPK: 03.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.02.2023
Ukončenie štádia: 23.02.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.02.2023
Ukončenie štádia: 03.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)