LP/2023/90 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1358)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 15641/2023-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/90
Dátum začiatku MPK: 06.03.2023
Dátum konca MPK: 14.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 21.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 16.03.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 21.03.2023
Začiatok štádia: 21.03.2023
Ukončenie štádia: 21.03.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 21.03.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.03.2023
Ukončenie štádia: 21.03.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)