LP/2023/79 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 7068/2023/BA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne na prijatie vyhlášky v spojení s hrozbou značných hospodárskych škôd pre štát.
Posledná zmena: 27.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/79
Dátum začiatku MPK: 17.02.2023
Dátum konca MPK: 02.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.02.2023
Ukončenie štádia: 17.02.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: