LP/2023/743 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 05326/2024/OCL/19734-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/743
Dátum začiatku MPK: 29.12.2023
Dátum konca MPK: 19.01.2024
Novelizované predpisy: 143/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

541/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

124/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

46/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

435/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.12.2023
Ukončenie štádia: 29.12.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.12.2023
Ukončenie štádia: 19.01.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.01.2024
Ukončenie štádia: 01.03.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)