LP/2023/742 Návrh na určenie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ako prijímateľa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na inováciu Platformy pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2083/2023/SIPI
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie MPK sa uplatňuje z dôvodu, že štátu hrozia značné hospodárske škody. Predkladaný materiál má za cieľ realizáciu míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR Komponent 17: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií - Slovensko 3.0 s termínom plnenia IV. kvartál 2024, pričom ak nebude uvedený míľnik splnený, Slovenská republika nebude môcť predložiť Európskej komisii šiestu žiadosť o platbu, čím bude ohrozená viac ako 1 mld. EUR (1 005 600 254 EUR).
Posledná zmena: 15.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/742
Dátum začiatku MPK: 27.12.2023
Dátum konca MPK: 03.01.2024
Dátum ukončenia procesu: 15.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.12.2023
Ukončenie štádia: 27.12.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.12.2023
Ukončenie štádia: 03.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.01.2024
Ukončenie štádia: 08.01.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.01.2024
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.01.2024
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)