LP/2023/740 Zákon o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o príspevku poskytovanom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7412/2023-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/740
Dátum začiatku MPK: 27.12.2023
Dátum konca MPK: 17.01.2024
Novelizované predpisy: 280/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2023
Ukončenie štádia: 27.12.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.12.2023
Ukončenie štádia: 17.01.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia: 12.04.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 29.04.2024
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia: 29.04.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)