LP/2023/74 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 01287/2023-3.1
Podnet: § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hypký, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/74
Dátum začiatku MPK: 17.02.2023
Dátum konca MPK: 09.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.02.2023
Ukončenie štádia: 17.02.2023
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2023
Ukončenie štádia: 09.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.03.2023
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpUPaVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)