LP/2023/735 Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI No. 84.594)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/018667/2023-1842
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál má byť predložený na najbližšie rokovanie vlády SR, kvôli požiadavke Európskej investičnej banky.
Posledná zmena: 12.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/735
Dátum začiatku MPK: 21.12.2023
Dátum konca MPK: 02.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.12.2023
Ukončenie štádia: 21.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2023
Ukončenie štádia: 02.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.01.2024
Ukončenie štádia: 12.02.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.02.2024
Ukončenie štádia: 12.02.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)