LP/2023/720 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S-MSSR-006862/2023
Podnet: Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/720
Dátum začiatku MPK: 12.12.2023
Dátum konca MPK: 04.01.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.12.2023
Ukončenie štádia: 11.12.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)